VISA APPLICATION FOR THE US EMBASSY JERUSALEM / TEL-AVIV BRANCH

מילוי טופס DS-160 בעברית עבור הוצאת ויזה לארצות הברית

תהליך הוצאת ויזה לארה״ב מתבצע דרך שגרירות ארה״ב, כל אזרחי ישראל נדרשים לויזה בשביל שיוכלו להיכנס לארה״ב, ללא קשר לגיל, מטרת הנסיעה שלך יחד עם גורמים נוספים יקבעו את סוג הויזה המתאים עבורך לפי חוק ההגירה האמריקאי. כמועמד/ת לויזה, עליך להוכיח כי הנך עומד בקריטריונים של הויזה אליה הגשת בקשה.

לפני תחילת מילוי השאלון יש לוודא שהדרכון שלך או של מגיש הבקשה מונח לפניך.
נא למלא שאלון עבור כל מגיש בקשה בנפרד.

Passport with USA visa