VISA APPLICATION FOR THE US EMBASSY TEL AVIV / JERUSALEM BRANCH

הוצאה ויזה דרך שגרירות ארה"ב

על מנת לבקר, ללמוד או לגור בארצות הברית, כל אזרח ישראלי נדרש לויזה תקפה.