VISA APPLICATION FOR THE US EMBASSY JERUSALEM / TEL-AVIV BRANCH

מילוי טופס DS-160 בעברית עבור הוצאת ויזה לארצות הברית

תהליך הוצאת ויזה לארה"ב מתבצע דרך שגרירות ארה"ב , כל אזרחי ישראל נדרשים לויזה כדי שיוכלו להיכנס לארה"ב ללא קשר לגיל, מטרת הנסיעה שלך יחד עם גורמים נוספים יקבעו את סוג הויזה המתאים עבורך  ​לפי חוק ההגירה האמריקאי כמועמד/ת לויזה עליך להוכיח כי הנך עומד בקריטריונים של הויזה אליה הגשת בקשה

לפי תחילת מילוי השאלון וודא כי הדרכון בתוקף ומונח לפניך .
על כל אדם להגיש טופס בקשה לויזה בנפרד.

Passport with USA visa