VISA APPLICATION FOR THE US EMBASSY JERUSALEM / TEL-AVIV BRANCH

ראיונות חירום/בקשה להקדמת ראיון

שגרירות ארה”ב בירושלים ושלוחת השגרירות בתל אביב מאשרות מספר מוגבל של ראיונות חירום, במצבים הבאים:

  • מקרה חירום רפואי, אשר דורש טיפול במוסד רפואי ארה”ב.
  • ביקור קרוב/ת משפחה מדרגה ראשונה, אשר חולה מאד או חולה אנושות.
  • סטודנטים ומשתתפים בתוכנית חילופי מבקרים (ויזות מסוג F, M, J), הנדרשים להגיע לארה”ב לתחילת הלימודים או התוכנית.
  • מועמדים לויזות עבודה מסוג H, L, P, O הנדרשים להגיע לארה”ב לתחילת עבודתם.
  • ביקור לא צפוי למטרת עסקים, בעל חשיבות תרבותית, פוליטית, עיתונאית או כלכלית.

מחלקת הוויזות מאשרת ראיונות חירום בהתאם לעומס העבודה ולשיקולים נוספים אחרים. המחלקה שואפת לענות לכל בקשה בהקדם האפשרי. במידה והבקשה לראיון חירום אושרה, תקבל/י הודעה בדוא”ל עם מועד הראיון החדש. הדוא”ל ישלח לכתובת שהוכנסה בעת קביעת המועד לראיון. במידה והבקשה לא אושרה, יש להגיע למועד הראיון המקורי.

אישור הבקשה לראיון חירום אינו מבטיח אישור הוויזה. חובת ההוכחה לזכאות לוויזה מוטלת על המועמד בלבד.