VISA APPLICATION FOR THE US EMBASSY TEL AVIV / JERUSALEM BRANCH

הוצאת ויזה דרך שגרירות ארה"ב

כל אזרחי ישראל נדרשים לויזה תקפה כדי להיכנס לארצות הברית, ללא קשר לגיל.

  • תהליך הוצאת ויזה לארה"ב מתבצע דרך שגרירות ארה"ב.
  • עשרות ישראלים נעצרים מדי שנה בקניונים בארצות הברית עקב עבודה במכירות באופן לא חוקי.
  • משרד החוץ הישראלי ושגרירות ארה"ב קוראים לישראלים צעירים שלא להפר את החוק, זאת כיוון שלא יוכל לעזור בנושא זה.

לפני תחילת מילוי השאלון וודא כי הדרכון בתוקף ומונח לפניך.

נא למלא שאלון עבור כל מגיש בקשה בנפרד!